Skip to main content

Rekenkamerbrief Algoritmen

Datum van publicatie: 2023-10-25

De rekenkamer Amsterdam heeft recent het onderzoek Algoritmen afgerond. in deze rekenkamer brief informeren wij de gemeenteraad Zaanstad over dit onderzoek.

Waarom is dit onderzoek ook voor de gemeenteraad van Zaanstad relevant?
Net als Amsterdam staat de gemeente Zaanstad ook voor uitdagingen met betrekking tot de verdere digitalisering van de gemeentelijke organisatie. Onder meer in de dienstverlening aan burgers. Dat daarbij (steeds meer) algoritmen gebruikt zullen worden is onvermijdelijk en kan de dienstverlening soms ook ten goede komen. Dit vraagt om ontwikkeling van een verant-woorde omgang met deze algoritmen.
Het rapport bevat diverse conclusies en aanbevelingen die ook Zaanstad kunnen helpen bij het verantwoord toepassen van algoritmen. Bijvoorbeeld over zaken als omgang met bias, het be-schermen van de privacy van burgers, en het transparant zijn over het gebruik van algoritmen bij besluitvorming.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het Amsterdamse beheerskader voor algoritmen toereikend voor een verantwoorde toepassing van algoritmen en welke lessen kunnen getrokken worden over het toepassen van algoritmen in de Amsterdamse praktijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zaanstad
Ingestuurd door
A. Kok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf