Skip to main content

Rekenkamerbrief Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

De rekenkamer beveelt de dagelijkse besturen en het college aan pas een definitieve invulling aan de boogde bezuiniging in de Kadernota 2014 binnen het beleidsterrein sport te geven als er inzicht in de huidige kosten en opbrengsten is, en inzicht in de mogelijke vormen van beheer en exploitatie.

Centrale onderzoeksvraag

β€œIn hoeverre is het door de vier stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid gevoerde beleid en de uitvoering van het beheer en de exploitatie van sporthallen en sportparken doelmatig?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf