Skip to main content

Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag handicap

Datum van publicatie: 04-11-2019

Samenvatting van het rapport

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: heft de gemeente Utrecht invulling gegeven aan de verplichting on in het beleid voor het sociaal domein invulling te geven aan het VN-verdrag handicap?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ingestuurd door
Sylvia van Leeuwen
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
NVRR. Voor rekenkamer Utrecht: Sylvia van Leeuwen