Skip to main content

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2017 plus dashboard

Datum van publicatie: 20-06-2018

In de rekenkamerbrief is een analyse gemaakt van de informatiepositie van de raad en wel in hoeverre het jaarverslag heldere informatie geeft over de financiën/financiële positie van de gemeente Breda en de mate van realisatie van de beleidsdoelen.

Centrale onderzoeksvraag

Analyse van de informatiepositie van de gemeenteraad aan de hand van het Jaarverslag. Vervolgens is een dashboard ontwikkeld om die informatie kort helder weer te geven.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf