Skip to main content

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Datum van publicatie: 12-06-2019

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden stijgen weer tot hoog niveau. Te weinig beleidsverantw

Centrale onderzoeksvraag

Hoe staat het met de leesbaarheid, doelen, financiële positie, inhoudelijke beleidsverantwoording Jaarverslag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf