Skip to main content

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2019

Datum van publicatie: 1-6-2020

De rekenkamerbrief reflecteert op de financiële positie van de gemeente Breda, de beleidsverantwoording in het jaarverslag en op het kunnen volgen van lange-termijn doelen en de grote projecten in het jaarverslag.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe weerbaar is de financiële positie van de gemeente Breda en kan de gemeenteraad adhv het jaarverslag zien wat bereikt is in de stad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf