Skip to main content

Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

Datum van publicatie: 19-05-2015

Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op het sociaal domein.

Centrale onderzoeksvraag

Ieder jaar adviseert de Rekenkamer over het jaarverslag, de financiële verantwoording en de inhoudelijke beleidsverantwoording hierin. Ook belicht de Rekenkamer ieder jaar belangrijke zorgpunten voor de stad en vraagt de Rekenkamer aandacht voor specifieke thema’s, zoals nu mbt het sociaal domein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf