Skip to main content

Rekenkamerbrief Europese subsidies in Amsterdam

Datum van publicatie: 27-07-2013

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de omvang van de subsidies en het signaleren van problemen in subsidietrajecten.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat is de omvang van de aangevraagde subsidies en hoe is deze omvang het beste te duiden?
2. Hoe succesvol zijn de aanvragen, met andere woorden: hoeveel van de aangevraagde subsidie wordt toegekend?
3. Hoe verloopt het beheer van en de declaratie van de toegekende subsidies en wat is de omvang van eventuele terugbetalingen of kortingen?
4. Als er sprake is van lagere vaststelling van de beschikking, van kortingen op de toegekende subsidie of van terugvorderingen, wat is daarvan dan de oorzaak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf