Skip to main content

Rekenkamerbrief Handreiking Onderwijshuisvesting

Datum van publicatie: 2022-11-24

Als de raad zeggenschap wil hebben over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dan dient zij actief betrokken te zijn bij en geïnformeerd te worden over het proces om te komen tot het IHP en hierin te maken inhoudelijke keuzes. Ook verdient met name de positie van het Voortgezet Onderwijs (VO) aandacht.

Centrale onderzoeksvraag

Bestuurlijke reflectie op het ‘Procesvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Arnhem’ (IHP Onderwijs)

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
M de Lange
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Eerzamen Audit & Consulting B.V.