Skip to main content

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Datum van publicatie: 19-06-2019

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkameronderzoek nar vastgoedinformatie.

Centrale onderzoeksvraag

Bevat een analyse van de verstrekte documenten en een toelichting op de gevraagde investeringsbeslissingen. Verder informatie over stand van zaken uitvoering aanbevelingen van de rekenkamer

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sylvia van Leeuwen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf