Skip to main content

Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

Datum van publicatie: 09-08-2016

De rekenkamer gaat in deze brief in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rapport “Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht” (juli 2014). Daarnaast benoemen wij aandachtspunten met betrekking tot de jaarlijkse rapportage klachten van de gemeente Utrecht. De rekenkamer ziet dat er flinke stappen voorwaarts zijn gezet, maar ziet ook mogelijkheden voor verdere verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de raadsbesluiten uitgevoerd en is daarmee de klachtbehandeling en rapportage aan de raad voldoende verbeterd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf