Skip to main content

Rekenkamerbrief nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden en grote projecten

Datum van publicatie: 2021-10-21

De rekenkamercommissie Coevorden heeft kaders opgesteld voor een te nemen raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden. De rekenkamercommissie heeft daarbij aansluiting gezocht bij elders ontwikkelde kaders voor de aansturing en beheersing van grote projecten. Een aantal bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aangesloten rekenkamercommissies heeft daarnaar onderzoek gedaan en (model)checklists opgesteld.
In de rekenkamerbrief heeft de rekenkamercommissie Coevorden de raad geadviseerd deze kaders vast te stellen en niet alleen te gebruiken voor het genoemd raadsbesluit over nieuwbouw/renovatie van scholengemeenschap. De in de rekenkamerbrief opgenomen checklist helpt de raad om de informatie over projecten te beoordelen op kwaliteit en volledigheid. De checklist is op diverse beleidsterreinen toepasbaar. Voor grote bouw- of infrastructurele projecten, maar ook voor sociale projecten, de invoering van nieuwe wetten etc.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie beoogd hiermee de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol bij de besluitvorming en realisatie van majeure projecten. De gemeenteraad had daarom verzocht.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf