Skip to main content

Rekenkamerbrief onderzoek Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!

Datum van publicatie: 9-4-2020

Quickscan naar het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Ruimte om te doen!’. Onderzocht is of de daarin geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad bevatten. Dat rekening houdend met de bestuursstijl “verbindend besturen”.

Centrale onderzoeksvraag

Bevattende de geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad. Daarbij is rekening gehouden met de bestuursstijl “verbindend besturen”.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf