Skip to main content

Rekenkamerbrief Onderzoek Briefafhandeling

Datum van publicatie: 11-09-2014

De rekenkamercommissie constateert dat het percentage tijdig afgehandelde brieven, dat het college heeft gepresenteerd, gebaseerd is op een systematiek die discutabele variabelen bevat.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de briefafhandeling aan de normen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Woensdrecht
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Dies Rijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf