Skip to main content

Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

Datum van publicatie: 23-10-2018

In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken in den lande naar coalitieakkoorden zijn meegenomen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke doelen staan in het Bestuursakkoord, hoe concreet zijn deze doelen en hoe zijn die doelen vertaald in de Begroting 2019.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf