Skip to main content

Rekenkamerbrief over transformatie in het sociaal domein (Transformatie-agenda en concept-Transformatieprogramma)

Datum van publicatie: 23-02-2015

Rekenkamerbrief bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de transformatieslag, die moet gaan plaatsvinden in het sociaal domein. De rekenkamercommissie borduurt in de brief voort op het onderzoek ‘Zorgen voor de dag van morgen?’ van oktober j.l. (verder te noemen: onderzoeksrapport) en het raadsbesluit van 25 november 2014 dat uw raad daarover nam, meer specifiek de 15 aanbevelingen die uit het rapport werden overgenomen.

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf