Skip to main content

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Datum van publicatie: 23-09-2019

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: uitvoering aanbevelingen uit eerder rekenkamerrapport

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Johan Snoei
Onderzoek door
Rekenkamer zelf