Skip to main content

Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

Datum van publicatie: 26-03-2019

Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Oordeel rekenkamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit dit rapport.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport Beperkt in Beeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf