Skip to main content

Rekenkamerbrief SSC DeSom

Datum van publicatie: 2022-09-12

De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer (hierna: RKMO) heeft onderzoek laten uitvoeren naar het informatieveiligheidsbeleid in beide gemeente. Daarbij is ook SSC DeSom door de firma Hoffmann Bedrijfsrecherche BV (hierna: Hoffmann) onderzocht. Omdat Koggenland afhankelijk is van de diensten van SSC DeSom en vanwege de zwaarte van bevindingen van de RKMO heeft RKC Koggenland een rekenkamerbrief opgesteld met daarin o.a. een aantal aandachtspunten voor de gemeenteraad. Bijlagen van het rapport zijn gepubliceerd op de website van RKC Koggenland.

Centrale onderzoeksvraag

Welke aandachtspunten zijn er voor de gemeenteraad van Koggenland n.a.v. het onderzoek van RKC Medemblik en Opmeer aangaande SSC DeSom?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Koggenland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Koggenland
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Rekenkamerbrief n.a.v. onderzoek andere rekenkamer