Skip to main content

Rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen

Datum van publicatie: 20-05-2019

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd worden.

Centrale onderzoeksvraag

Zorgt de gemeente er voor dat alle burgers met een lichamelijke beperking die mogen stemmen, ook kunnen stemmen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sylvia van Leeuwen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf