Skip to main content

Rekenkamerbrief ‘Zoektocht naar gemeentelijke beleidsinformatie’: verslag van een onderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten.’

Datum van publicatie: 29-03-2016

De Rekenkamer Maastricht heeft eind 2015 de vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht via de gemeentelijke website en zoekmachine Google onderzocht. Op basis van haar onderzoek constateert de rekenkamer dat het slecht is gesteld met de vindbaarheid van gemeentelijke beleidsnota’s en andere (financiële) beleidsstukken. De rekenkamer wijst op de noodzaak om burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen in staat te stellen zich te informeren over het beleid van hun overheid. Dat betekent dat de gemeente de vindbaarheid van beleidsinformatie moet verbeteren. De rekenkamer zal begin 2017 de effecten daarvan onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het gesteld met de online vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf