Skip to main content

rekenkamerleidraad Knoop XL

Datum van publicatie: 2022-05-06

Eindhoven ontwikkelt Knoop XL een zeer groot, ingrijpend en impactvol project van zo’n
twintig jaar. Uit diverse (rekenkamer)onderzoeksrapporten over grote gemeentelijke projecten is gebleken dat de beheersing van grote projecten en de controle daarop zeer complex en veeleisend is. De rol van de gemeenteraad is daarbij van groot belang.
De geleerde lessen en aanbevelingen van onderzoeken van andere grote projecten vormen de basis voor deze rekenkamerleidraad. De rekenkamercommissie stelt voor een aparte raadscommissie in te stellen zodat er structurele ondersteuning is voor de
raad om dit project adequaat te kunnen sturen, beheersen en controleren. Eerst dient de ‘waarom en wat’ vraag eenduidig beantwoord te zijn, (de publieke waarden), voordat de raad kiest voor de vorm (hoe vraag).

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de gemeenteraad Eindhoven de kaderstellende en controlerende rol in het project Knoop XL invullen?
-Welke relevante items dienen in ieder geval beschreven te zijn?
-Wat is al bekend over kaderstelling en controle op grote projecten door gemeenteraden/ PS?
-Wat zijn aandachtspunten in de kaderstelling? (project- en risicobeheersing)
-Wat zijn aandachtspunten in de controle?
-Hoe dit te presenteren op een handzame, overzichtelijke, bruikbare wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
tineke van den biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Policy Research Corporation