Skip to main content

Rekenkameronderzoek Actief burgerschap in Amersfoort

Datum van publicatie: 24-11-2015

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort heeft een onderzoek afgerond naar de mate waarin en de wijze waarop de gemeente Amersfoort actief burgerschap faciliteert. De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe dat in de praktijk werkt: wat gaat goed in het faciliteren van actieve bewoners en hun initiatieven en wat kan beter? Naast interviews met een aantal wethouders en ambtenaren zijn ook burgers en organisaties betrokken bij het onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre en op welke wijze wordt actief burgerschap door de gemeente Amersfoort gefaciliteerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)