Skip to main content

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nun-speet, Oldebroek en Putten

Datum van publicatie: 21-04-2014

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De Rekenkamercommissie wil duidelijkheid krijgen over het beleid, beheer en onderhoud op het terrein van kapitaalgoederen in het algemeen en van wegen en riolering in het bijzonder. BMC heeft dit onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn beleid, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen doelmatig en doeltreffend georganiseerd, kan op doelmatige en doeltreffende wijze worden (bij)gestuurd en worden beheer en onderhoud doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oldebroek
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
S. van Klompenburg
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)