Skip to main content

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Datum van publicatie: 07-11-2017

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van re-integratietrajecten die worden uitgevoerd door de gemeente Veenendaal?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Sara Hendriks
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CAB Onderzoek en Advies, Groningen