Skip to main content

Rekenkameronderzoek Effectiviteit van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid

Datum van publicatie: 2021-04-26

Uit onze inventarisatie bij de raadsfracties kwam het armoedebeleid meermalen naar voren, zij het vanuit zeer verschillende invalshoeken. Bovendien is het een onderwerp wat de gemoederen in algemene – sociale – zin bezighoudt. Reden genoeg voor de Rekenkamer om een onderzoek te doen waarin de centrale vraagstelling is In hoeverre het armoedebeleid van de gemeente Sittard-Geleen als doeltreffend is aan te merken en welke financiële middelen daarmee zijn gemoeid.

Centrale onderzoeksvraag

Het armoedebeleid in context:

  1. Wat zijn de kerngegevens over de actuele armoede in de gemeente Sittard-Geleen en worden deze gemonitord?
  2. Wat is het armoedebeleid van de gemeente: welke doelstellingen zijn er gesteld, welke regelingen zijn er?
  3. Wie zijn de belangrijkste partners in de strijd tegen armoede?
  4. Welke middelen (herkomst) heeft de gemeente ingezet en beschikbaar in de strijd tegen armoede?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KWIZ