Skip to main content

Rekenkameronderzoek ‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

Datum van publicatie: 06-11-2018

De onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar het begrip ‘eigen kracht’. Een begrip dat vaak gebruikt wordt als we het hebben over zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.

Het onderzoek is een conceptuele verkenning; het toetst niet of ‘eigen kracht’ wordt ingevuld volgens de norm, want die norm is er niet. Het verkent hoe ‘eigen kracht’ in de praktijk wordt ingevuld en wat daar de consequenties van kunnen zijn. Daarmee draagt het onderzoek bij aan een gedeeld begrip van één van de centrale concepten waar stakeholders in het sociaal domein mee werken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vullen stakeholders in het Amersfoortse sociaal domein het begrip ‘eigen kracht’ in en wat zijn de consequenties van eventuele verschillen daarin tussen stakeholders voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan