Skip to main content

Rekenkameronderzoek Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Datum van publicatie: 19-09-2019

Vijf rekenkamercommissies hebben, i.s.m. een onderzoeksbureau, de doeltreffendheid onderzocht van een gemeenschappelijk Reinigingsbedrijf.

Centrale onderzoeksvraag

Wat vragen c.q. verlangen de gemeenten van RMN en maakt RMN deze verwachting waar? Dit onder verwijzing naar artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling, waarin staat dat RMN de ambitie heeft om de haar opgedragen taken op een effectieve, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke manier uit te voeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel-Glashouwer
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
RHDHV