Skip to main content

Rekenkameronderzoek in de gemeente Midden-Drenthe (2008-2017)

Datum van publicatie: 01-02-2018

In dit rapport worden de opbrengsten van 12 jaar rekenkamercommissie Midden-Drenthe geëvalueerd. De werking van de rekenkamercommissie en een overzicht van de behandelde dossiers tussen 2008 en 2017 worden omschreven.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de opbrengsten van de aanbevelingen door de rekenkamercommissie Midden-Drenthe op het vlak van bestuur, beleid en praktijk in de periode 2008-2017?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Midden-Drenthe
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Mevr. Rachel Swart
Onderzoek door
Rekenkamer zelf