Skip to main content

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Datum van publicatie: 16-10-2018

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met de inwoners. Koppeling met eerder onderzoek uit 2010.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoek naar de doorwerking van het eerdere rekenkameronderzoek ‘Melden doet gelden’. Wat is het actuele beeld met betrekking tot afhandeling meldingen, klachten en bezwaarschriften?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Veenendaal
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ