Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

Datum van publicatie: 26-5-2020

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie
Ingestuurd door
Hanna Jansen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC-group