Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen

Datum van publicatie: 9-1-2020

Het onderzoek beoorgt inzicht te bieden in de inzet van inkoop en aanbesteding in de gemeente Sittard-Geleen in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen en de uitvoering daarvan rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe is dat geborgd naar de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
M. Aarts
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
IBM