Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

Datum van publicatie: 2022-12-23

De rekenkamercommissie Tiel heeft onderzocht of de gemeenten voldoende zicht heeft op de jeugdzorgbehoefte en in hoeverre dit verankerd is binnen beleid en uitvoering. Daarnaast is onderzocht of de gemeenteraad voldoende grip heeft op deze materie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is in de gemeente Tiel de feitelijke jeugdzorgbehoefte onderzocht, in beeld (gebracht) en meegenomen in de beleidsvorming en heeft de gemeenteraad daarbij de informatie, visie en instrumenten om met voldoende bestuurskracht grip te hebben op de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marina Rietberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC