Skip to main content

Rekenkameronderzoek naar samenwerkingsverband Meerinzicht

Datum van publicatie: 2021-12-08

Twee rekenkamercommissies hebben onderzocht in hoeverre de samenwerking van drie gemeenten met Samenwerkingsverband Meerinzicht doeltreffend en doelmatig is. Uit het onderzoek blijkt dat het samenwerkingsverband Meerinzicht voldoet aan verwachtingen van drie gemeenten. Maar de gemeenten kunnen het werk van Meerinzicht lastig bijsturen. Dit komt omdat informatie over Meerinzicht niet altijd aansluit bij de wensen van de gemeenten. Ook hebben de gemeenten weinig concrete doelen meegegeven waar Meerinzicht naartoe moet werken.

Het zou goed zijn als de gemeenteraden met elkaar afspreken welke informatie over Meerinzicht zij nodig hebben. Ook zou besluitvorming door de gemeenteraden over zaken die Meerinzicht aangaan enigszins tegelijk moeten verlopen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de samenwerking met en de uitvoering door Meerinzicht doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Vallei en Veluwerand en Ermelo-Harderwijk
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC