Skip to main content

Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid gemeente Stein

Datum van publicatie: 02-12-2015

Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein.

Centrale onderzoeksvraag

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen en kwantificeren voor de gemeenteraad van de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Stein:
1. De beoogde doelen bij het verstrekken van subsidies.
2. De gehanteerde normen bij subsidies.
3. Hoe verhoudt de subsidieverstrekking zich ten opzichte van de buurgemeenten.
4. De informatieverstrekking aan de raad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Thijs Deckers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf