Skip to main content

Rekenkamerrapport Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken

Datum van publicatie: 20-06-2019

In de gemeente Epe speelt de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en opdrachten en het uitbesteden daarvan. De Rkc was benieuwd naar de afwegingen die de gemeente maakt bij het zelf uitvoeren dan wel het uitbesteden van taken en opdrachten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente vorm aan afwegingen tussen zelf doen en uitbesteden bij de uitvoering van gemeentelijke taken en opdrachten en, indien gekozen wordt voor uitbesteding, hoe houdt de raad daar dan grip op?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Epe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Gea Bosman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Profit