Skip to main content

Relaties externe partijen

Datum van publicatie: 30-09-2013

Om de bestuurlijke opgaven op velerlei terreinen te realiseren gaat de gemeente Enschede relaties aan met externe partners. De samenwerking met deze externe partners moet bijdragen aan het behalen van maatschappelijke effecten. In een tijd waarin de gemeente bezuinigt en grootschalige decentralisaties doorvoert, wordt samenwerking met externe partijen en dus inzicht in de daarmee verbonden risico’s steeds belangrijker.

Centrale onderzoeksvraag

1. Binnen welke beleidscontext werkt de gemeente samen met externe partijen en in hoeverre biedt dit beleid het bestuur handvatten voor deze samenwerking?
2. In hoeverre heeft de gemeente zicht op de bijdrage die externe partijen leveren aan haar maatschappelijke doelen (performance)?
3. Welke risico’s zijn verbonden aan de samenwerking met externe partijen in het algemeen en 10 geselecteerde partijen in het bijzonder?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)