Skip to main content

Reorganiseren in Amsterdam

Datum van publicatie: 21-11-2013

De gemeente Amsterdam reorganiseert vaak. Volgens telling van de rekenkamer 115 keer sinds 2008. Soms grote reorganisaties, soms kleine. Vrijwel elke dienst van de gemeente is één of meer keer gereorganiseerd. Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt echter dat er onvoldoende waarborgen zijn dat het proces van de gemeentelijke organisatieontwikkeling doelmatig verloopt.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Amsterdam voldoende voorwaarden gecreëerd om het proces van organisatieontwikkeling doelmatig te laten verlopen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf