Skip to main content

Reserves Economie

Datum van publicatie: 15-07-2016

De rekenkamer onderzoekt reserves bij gemeentelijke onderdelen om na te gaan of de regels rond reserves goed worden toegepast. In dit deelonderzoek is nagegaan of bij Economie de reserves adequaat worden ingesteld en beheerd en of de informatievoorziening daarover aan de gemeenteraad op orde is.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de reserves van Economische Zaken adequaat ingesteld, beheerd en besteed en in hoeverre is de informatievoorziening over deze reserves aan de raad toereikend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf