Skip to main content

Reserves juist bestemd? provincie Flevoland

Datum van publicatie: 26-08-2010

De provincies zetten middelen in reserves om ze op een later moment te kunnen besteden. Voor een doelmatig gebruik van middelen is het van belang dat de provincie de reserves goed onderbouwt. Provinciale Staten (PS) kunnen aan de hand van een goede onderbouwing een betere afweging maken over het wel of niet instellen van een bestemmingsreserve. Ook kunnen PS beter controleren of het verloop van de reserve op de onderbouwing aansluit. Naar aanleiding hiervan heeft de Randstedelijke Rekenkamer zowel de kwaliteit van het beleid als de onderbouwing en het verloop van de reserves onderzocht.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het beleid en de onderbouwing van de reserves en sluit het gebruik van de reserves hierop aan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf