Skip to main content

Reserves, risico’s en ratio’s

Datum van publicatie: 08-05-2018

De reserves zijn verder aangesproken en het weerstandsvermogen zakt onder de norm. Gelet op de financiële positie van de gemeente pleit de rkc voor scherpere sturing, financiële discipline, en het volledig berekenen van risico’s voor het weerstandsvermogen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de sturing op de gemeentelijke reserves doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TG