Skip to main content

Resultaten MKB-maatregelen ter versterking van de marktsector in Noord-Nederland

Datum van publicatie: 27-04-2015

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2006 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen ter stimulering van het MKB in Noord-Nederland. De Rekenkamer concludeert dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) onvoldoende zicht heeft op wat er met de subsidies wordt bereikt. Dit komt omdat de daarvoor benodigde informatie niet uit de beschikbare projectadministratie wordt gehaald. Hierdoor is het niet mogelijk te sturen op resultaat. De huidige projectadministratie biedt volgens de Noordelijke Rekenkamer in potentie wel voldoende mogelijkheden om de benodigde informatie te leveren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre dragen de Kompasmaatregelen gericht op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij aan het versterken van de marktsector, welke factoren leveren hieraan een bijdrage of vormen een belemmering hiervoor en welke mogelijkheden voor (verdere) verbetering kunnen worden geïdentificeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf