Skip to main content

Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

Datum van publicatie: 02-07-2014

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat dan om de onderzoeken “Monitoring Programmabegroting” en “Subsidiebeleid”.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op de onderzoeken “Monitoring Programmabegroting” en “Subsidiebeleid’ van de Rekenkamercommissie nagekomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf