Skip to main content

Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 10-6-2020

In 2011 is gestart met gebiedsgericht werken. Doelen zijn onvoldoende uitgewerkt in concrete ambities resultaten. Lastig te beoordelen wat er is bereikt. Positieve resultaten zijn stimuleren, ondersteunen burgerinitiatieven samenwerking met partners.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP-Groep BV)