Skip to main content

Rioolheffing gemeente Nuth

Datum van publicatie: 29-06-2015

Onderzoek naar methoden rioolheffing tbv gemeente Nuth

Centrale onderzoeksvraag

Uitvoeren onderzoek voor de Raad naar de diverse systemen van rioolheffing die er in Nederland zijn.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Maurice Cobben
Onderzoek door
Rekenkamer zelf