Skip to main content

Risicocommunicatie Goederenvervoer per spoor

Datum van publicatie: 27-02-2018

Onderzoek naar de risicocommunicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor: de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de ‘handelingsperspectieven’ van inwoners. Inzicht in rollen, verantwoordelijkheden, plannen en beleid.

Centrale onderzoeksvraag

In het onderzoek is gekeken naar de communicatie richting inwoners over mogelijke risico’s en de zogenaamde ‘handelingsperspectieven’ (“wat te doen als burger als het onverhoopt fout gaat?”) van betrokken inwoners(groepen). Er is geanalyseerd hoe over de risico’s van het goederenvervoer wordt gecommuniceerd; en waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in welk beleid, welke concrete plannen, draaiboeken, verantwoordelijkheden, handelingsperspectieven er al vastliggen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Dhr. drs. H.W.M. Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot