Skip to main content

Risicomanagement. Onderzoek naar risicomanagement in de gemeente Leerdam

Datum van publicatie: 01-05-2012

De rekenkamer onderzoekt hoe de gemeente Leerdam vormgeeft aan haar systeem van risicobeheersing. Het onderzoek moet inzicht bieden in hoeverre de gemeente haar risico’s adequaat weet te beheersen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre beheerst de gemeente Leerdam haar risico’s en welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de mate van risicomanagement te optimaliseren

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf