Skip to main content

Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

Datum van publicatie: 03-06-2019

Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.

Centrale onderzoeksvraag

Werkt het risicomanagementsysteem in Leusden, gezien de financiele tegenvallers in het sociaal domein in 2017 en 2018?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf