Skip to main content

RISICO’S BEHEERST? Onderzoek naar risicomanagement grondexploitaties

Datum van publicatie: 20-12-2013

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van grondexploitaties in de gemeente. Het onderzoek is gericht op de wijze waarop de gemeente haar systeem van risicomanagement op het gebied van grondexploitatie vormgeeft en op de effectiviteit van dat systeem. De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente de risico’s binnen grondexploitaties onvoldoende beheerst.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre beheerst de gemeente Deventer haar risico’s op het gebied van grondexploitatie en biedt de manier waarop de raad is betrokken bij grondexploitaties voldoende mogelijkheid om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)