Skip to main content

Risico’s bij Samenwerking

Datum van publicatie: 21-10-2020

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie een scherp risicobewustzijn is. Risico’s adequaat verdeeld zijn over de deelnemers aan het project en financiële reserves risico’s van de Provincie afdoende zijn.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamer Zeeland heeft onderzocht wat er terecht is gekomen van de aanbevelingen en lessen uit het dossier Sloeweg uit 2014. Deze lessen en aanbevelingen van destijds waren er op gericht om een politieke en financiële herhaling van dat dossier te voorkomen.
De rekenkamer heeft daarbij in het bijzonder oog gehad voor de nieuwe grootschalige
samenwerksverbanden door in te zoomen op een drietal specifieke cases: Waterdunen, NPW en RUD-Zeeland.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf